تمدید مهلت ارسال مقالات بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
28 اسفند 1400
تمدید مهلت ارسال مقالات بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

به اطلاع پژوهشگران محترم میرساند، بنا به درخواست های مکرر شما، مهلت ارسال مقالات بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران تا 1401/01/31تمدید گردید.

تاریخ برگزاری کنفرانس: 20 الی 22 اردیبهشت 1401
آخرین مهلت ارسال مقالات: 31 فروردین 1401

دبیرخانه بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران