تمدید مهلت ارسال مقالات بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
1400-12-28
تمدید مهلت ارسال مقالات بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

به اطلاع پژوهشگران محترم میرساند، بنا به درخواست های مکرر شما، مهلت ارسال مقالات بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران تا 1401/01/31تمدید گردید.

تاریخ برگزاری کنفرانس: 20 الی 22 اردیبهشت 1401
آخرین مهلت ارسال مقالات: 31 فروردین 1401

دبیرخانه بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران