تغییر زمان برگزاری بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
10 اردیبهشت 1401
تغییر زمان برگزاری بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرامی،

احتراماً با توجه درخواست های شما بزرگواران در خصوص تمدید مهلت ارسال مقالات و با توجه به بهبود شرایط کرونایی و امکان برگزاری حضوری همایش که تاثیری دو چندان در شبکه سازی جامعه ژئوفیزیک کشور دارد و نظر به اینکه انجام هماهنگی‌های مربوطه در این خصوص مستلزم پیش بینی‌های لازم مالی و اجرایی بوده و این مهم امری زمانبر می‌باشد و با درنظر گرفتن محدودیت‌های دانشجویان در زمان‌بندی کلاس‌های دانشگاهی و سایر پیش‌بینی‌های مربوطه، کمیته برگزاری همایش تصمیم به تغییر تاریخ همایش و انتقال آن به تاریخ 19 الی 21 مهر ماه 1401 گرفته است. امید است اساتید محترم، کارشناسان گرانقدر و دانشجویان عزیز از فرصت تمدید زمان ارسال مقالات تا تاریخ 1401/05/31 بهره جسته و با ارسال مقالات با کیفیت موجب ارتقاء سطح همایش شده و حامیان مالی محترم نیز با حمایت‌های خود موجبات برگزاری بهینه همایش را فراهم آورند.

کمیته برگزاری بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران