اعلام حمایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
1401-05-11
اعلام حمایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

معرفی حامیان بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

به استحضار می رساند به منظور برگزاری هرچه بهتر و باکیفیت تر بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران حمایت خود را از این کنفرانس اعلام می دارد.
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از حامیان اصلی کنفرانس می باشد.

زمان برگزاری کنفرانس: 19 الی 21 مهر 1401
مکان برگزاری: موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساختمان شماره 2 و 3
وبسایت همایش: www.nigsconference.ir