اعلام حمایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
11 مرداد 1401
اعلام حمایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

معرفی حامیان بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

به استحضار می رساند به منظور برگزاری هرچه بهتر و باکیفیت تر بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران حمایت خود را از این کنفرانس اعلام می دارد.
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از حامیان اصلی کنفرانس می باشد.

زمان برگزاری کنفرانس: 19 الی 21 مهر 1401
مکان برگزاری: موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساختمان شماره 2 و 3
وبسایت همایش: www.nigsconference.ir