تمدید مهلت ارسال مقاله تا پایان شهریور
1401-05-31
تمدید مهلت ارسال مقاله تا پایان شهریور

به اطلاع پژوهشگران محترم میرساند، بنا به درخواست های مکرر شما، مهلت ارسال مقالات بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران تا 1401/06/31 تمدید گردید.

تاریخ برگزاری کنفرانس: 19 الی 21 مهر 1401
آخرین مهلت ارسال مقالات: 31 شهریور 1401

دبیرخانه بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران