تمدید مهلت ارسال مقاله تا پایان شهریور
31 مرداد 1401
تمدید مهلت ارسال مقاله تا پایان شهریور

به اطلاع پژوهشگران محترم میرساند، بنا به درخواست های مکرر شما، مهلت ارسال مقالات بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران تا 1401/06/31 تمدید گردید.

تاریخ برگزاری کنفرانس: 19 الی 21 مهر 1401
آخرین مهلت ارسال مقالات: 31 شهریور 1401

دبیرخانه بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران