برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

دانشجویان

3,000,000

ریال ایران
شرکت کننده ای که نویسنده اول مقاله است

شرکت کننده آزاد

3,000,000

ریال ایران
شرکت کننده ای که صرفا قصد شرکت در همایش را دارد

اساتید

5,000,000

ریال ایران
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.