برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
1,000,000 ریال
0 دلار
دانشجو بوده ، مقاله ندارم و صرفا قصد شرکت در همایش را دارم. در هنگام دریافت گواهی شرکت در کنفرانس، ارائه کارت دانشجویی معتبر الزامی است.
2
2,000,000 ریال
0 دلار
دانشجو نبوده، مقاله ندارم و صرفا قصد شرکت در همایش را دارم
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.