نویسنده = مهرداد باستانی
تعداد مقالات: 5

1 بررسی اثرات توپوگرافی در برداشت‌های الکترومغناطیس هلی‌کوپتری حوزه فرکانس
حسینعلی قاری؛ اسکویی، بهروز مغناطیس*؛ مهرداد باستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (804.54 K)

2 وارون‌سازی مقید RMT با کمک GPR و بررسی یک مورد مطالعاتی
مهدی محمدی ویژه*؛ اسکویی، بهروز مغناطیس؛ مهرداد باستانی؛ توماس کالچوئر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

3 معکوس‌سازی شبه‌سه‌بعدی داده‌های الکترومغناطیس هلی‌کوپتری حوزه فرکانس با منظم‌سازی سه‌بعدی
حسینعلی قاری*؛ اسکویی، بهروز مغناطیس؛ مهرداد باستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (494.71 K)

4 بررسی اثرات خطای ارتفاع پرواز در برداشت‌های الکترومغناطیس هلی‌کوپتری حوزه‌-فرکانس
حسینعلی قاری*؛ اسکویی، بهروز مغناطیس؛ مهرداد باستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (413.53 K)

5 Comparing resistivity models from 1D, pseudo-2D and pseudo-3D Occam’s inversion of FHEM data
حسینعلی قاری*؛ اسکویی، بهروز مغناطیس؛ مهرداد باستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (385.17 K)