کلیدواژه ها = رهیافت جستجوی خطی
تعداد مقالات: 1

1 وارون سازی غیرخطی نامقید داده های ژئوفیزیکی به کمک الگوریتم زیر مسئله ناحیه اعتماد
رضا قناتی ژئوالکتریک*؛ روح الله فریدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (454.94 K)