کلیدواژه ها = شبیه‌سازی
تعداد مقالات: 5

1 انرژی امواج سونامی ناشی از حرکت بستر دریا در زون فرورانش مکران
امین رشیدی*؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله؛ دنیس دوتیخ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.54 MB)

2 شبیه‌سازی پاشندگی جوی و دز فردی بیشینه با مدل جفت‌شده WRF-HYSPLIT برای نیروگاه بوشهر
مسعود فیضی نژاد؛ ملکوتی، حسین هواشناسی؛ قادر، سرمد هواشناسی*؛ دانیال یازجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

3 بررسی طرحواره‌های گسیل گردوخاک مدل WRF_Chem در یک مورد مطالعاتی
سارا کرمی*؛ نسیم حسین حمزه؛ رنجبر سعادت آبادی، عباس هواشناسی؛ فائزه نوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.2 MB)

4 شبیه‌سازی هبوب منطقه تهران با مدل WRF-chem و مقایسه آن با تصاویر رادار
محمد جواد ترابیان*؛ محمد هواشناسی، جغتایی؛ یحیی زارع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.24 MB)

5 شبیه‌سازی دو بعدی انتشار امواج Lg در حوضه خزر جنوبی
محمد عنایت گورچین قلعه*؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)