کلیدواژه ها = توموگرافی
تعداد مقالات: 6

1 توموگرافی دو بعدی سرعت موج برشی ML در ترکیه
فاطمه گمار*؛ مهدی ماهری پیرو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

2 توموگرافی ضریب کیفیت در ناحیه شمال غرب ایران
سلمان اندایشگر*؛ متقی، خلیل زلزله؛ مهناز رضاییان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

3 توموگرافی دو بعدی مقاومت ویژه الکتریکی زمینلغزش جاده کیاسر
اصغر عظیمی اهنگری*؛ محمد رضا مشرفی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)

4 طراحی عملیات برداشت داده های لرزه ای غیرعامل بر روی ساختمان دهدشت
احمد کمایستانی*؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ مهراب جوکار؛ مجتبی مرادی غریبوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.63 MB)

5 تعیین ضخامت آبرفت با استفاده از لرزه نگاری شکست مرزی در ساختگاه سد لیلانچای
یوسف شرقی؛ شرقی، یوسف لرزه*؛ صابر رستمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (849.25 K)

6 اکتشاف آب زیرزمینی در کارست نورآباد، لرستان، با استفاده از توموگرافی ژئوالکتریک
زهره استادهاشمی*؛ لیلا میرزایی؛ فرشاد علیجانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (663.35 K)