توموگرافی سرعت موج Pg در شمال‌غرب ایران
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444 صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران
2هیئت علمی
3گروه علوم زمین، دانشگاه مونیخ
4دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
5دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ایران
6موسسه زمین‌شناسی و زئوفیزیک، آکادمی علوم چین
چکیده
در این مطالعه با جمع‌آوری ۵۵۹۰۷ رکورد زمان‌سیر موج Pg از ۳۹۶۳ زلزله با دقت مکان‌یابی بالا که در ۳۵۳ ایستگاه زلزله‌نگاری ثبت شده است توموگرافی سه‌بعدی موج Pg محاسبه شده است. در این راستا از روش کمترین مربعات میراشونده به صورت خطی و غیرتکراری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که عمق لایه رسوبی در زاگرس (منطقه لرستان) بین ۲ تا ۸ کیلومتر متغیر است. در منطقه البرز یک زون کم سرعت ضخیم (۱۲ کیلومتر) بدست آمده است که محدود به نواحی اطراف دره رودبار است. بر طبق مدل بدست آمده میانگین عمق پی‌سنگ در شمال‌غرب ایران تقریبا ۱۲ کیلومتر است. درعمق ۱۷ کیلومتر در اطراف رشته کوه البرز تعدادی ناحیه کم سرعت بدست آمده است که پی‌سنگ را عمود بر محور رشته کوه‌ها قطع می‌کنند. در همین عمق برای زاگرس سرعت کم موج Pg محاسبه شده است که از سمت غرب محدود به گسل MFF است.
کلیدواژه ها
 
Title
Pg Velocity Tomography of NW Iran
Authors
Mehdi Maheri Peyrov, Abdolreza Ghods, Stefanie Donner, Maryam Akbarzadeh, Ling Chen
Abstract
In this study, we collected 55907 Pg arrival times from 3963 (re-)located earthquakes recorded by 353 seismic stations. We have developed a linear non-iterative damped least square method to get the 3D velocity model in NW Iran. Our result indicates that the depth of sedimentary layer in Zagros varies between 2 and 8 km beneath the Lurestan arc. We have found an unusual thick (~12 km) low velocity zone in Alborz which exists only near the Rudbar valley. Our velocity map shows that the average basement depth in NW Iran is about 12 km. At depth of about 17 km we have found some low velocity zones near the Alborz region crossing the basement perpendicular to the mountain belt strike. In Zagros, the Pg velocity is low at 17 km depth which is limited to MFF from its western part.
Keywords
Pg tomography, Crustal Structure, sedimentary basin, northwest Iran, Zagros, Alborz