کلیدواژه ها = زاگرس
تعداد مقالات: 17

1 لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت زاگرس بر اساس زمین لرزه های محلی
قایمقامیان، محمدرضا زلزله*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

2 مطالعه ساختار عمیق منطقه برخوردی زاگرس
متقی، خلیل زلزله*؛ شعبانیان ، اسماعیل زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (520.43 K)

3 ناهمسانگردی لرزه‌ای گوشته بالایی در غرب ایران
امیر صادقی باقرآبادی*؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ عبدالرضا قدس؛ متقی، خلیل زلزله؛ طالبیان، مرتضی زلزله؛ لینگ چن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (632.79 K)

4 تغییرات ناهمسانگردی لرزه ای در غرب ایران با استفاده از مشاهدات موج شبه لاو
امیر صادقی باقرآبادی*؛ Lucia Margheriti؛ Abdelkrim Aoudia؛ ثبوتی، فرهاد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.44 MB)

5 بررسی تغییرات عمقی پارامترهای لرزه خیزی در ناحیه زاگرس
سید ناصر هاشمی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (770.82 K)

6 توموگرافی سرعت موج Pg در شمال‌غرب ایران
مهدی ماهری پیرو*؛ عبدالرضا قدس؛ استفانی دانر؛ مریم اکبرزاده اقدم؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ متقی، خلیل زلزله؛ طالبیان، مرتضی زلزله؛ لینگ چن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

7 مغناطیس سنجی پهنه گسلی زندان-میناب در بخش شرقی فاریاب (هرمزگان)
محمد حامدپور دارابی*؛ مهدی مسعودی؛ علی‌رضا گرجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (681.31 K)

8 تحلیل مکانی لرزه خیزی در ناحیه زاگرس با استفاده از مدل سازی واریوگرام
سید ناصر هاشمی*؛ فهیمه کولیوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (384.03 K)

9 مطالعه ساختار گنبد نمکی گورزین در جزیره قشم با استفاده از توموگرافی سه بعدی امواج ریلی
راضیه حیدری مهارلویی*؛ عباس غلامزاده،؛ محسن فرخی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (513.02 K)

10 داده های جنبش نیرومند زمین از زمین لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب
اسماعیل فرزانگان*؛ محمد پورمحمد شاهوار؛ حسین میرزایی علویجه؛ عطیه اسحاقی؛ مژگان میرسنجری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.89 MB)

11 برآورد نرخ گشتاور لرزه ای در کمربند چین خورده و راندگی زاگرس
سعید زارعی*؛ صدیقه مهدیپور؛ سید رضا منصوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (520.87 K)

12 بررسی ناهمسانی جنبشی گنبد نمکی جاشک با استفاده از آنالیز کرنل
علی ابراهیمی؛ شبیر اشکپور مطلق*؛ سید رضا منصوری؛ سعید زارعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (559.02 K)

13 بررسی نحوه کاهش پس لرزه ها با زمان در توالی زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ازگله
جلال علی آبادی؛ سید کیوان حسینی زلزله*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (505.08 K)

14 پردازش داده‌های مغناطیس هوابرد پهنه زاگرس و برآورد ضخامت رسوبات
علی امجدی*؛ بهرام عکاشه؛ محمد آریامنش؛ محسن پورکرمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

15 روشهای مختلف حذف رویدادهای وابسته از زمینلرزه‌های ایران و تأثیر آن در پارامترهای لرزه‌خیزی زاگرس
سید حسن موسوی بفروئی*؛ سید هادی دهقان منشادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (634.54 K)

16 تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vs با استفاده از روش ژو و کاناموری در خوزستان
غزاله شیرانزایی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (552.52 K)

17 تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vs در شمال زون لرزه زمین ساختی زاگرس با استفاده از روش اصلاح شده ژو و کاناموری
غزاله شیرانزایی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (640.44 K)