کلیدواژه ها = زاگرس
تعداد مقالات: 21

1 لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت زاگرس بر اساس زمین لرزه های محلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

2 مطالعه ساختار عمیق منطقه برخوردی زاگرس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (520.43 K)

3 ناهمسانگردی لرزه‌ای گوشته بالایی در غرب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (632.79 K)

4 تغییرات ناهمسانگردی لرزه ای در غرب ایران با استفاده از مشاهدات موج شبه لاو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.44 MB)

5 بررسی تغییرات عمقی پارامترهای لرزه خیزی در ناحیه زاگرس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (770.82 K)

6 توموگرافی سرعت موج Pg در شمال‌غرب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

7 مغناطیس سنجی پهنه گسلی زندان-میناب در بخش شرقی فاریاب (هرمزگان)
مشاهده مقاله | اصل مقاله (681.31 K)

8 تحلیل مکانی لرزه خیزی در ناحیه زاگرس با استفاده از مدل سازی واریوگرام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (384.03 K)

9 مطالعه ساختار گنبد نمکی گورزین در جزیره قشم با استفاده از توموگرافی سه بعدی امواج ریلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (513.02 K)

10 داده های جنبش نیرومند زمین از زمین لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.89 MB)

11 برآورد نرخ گشتاور لرزه ای در کمربند چین خورده و راندگی زاگرس
سعید زارعی*؛ صدیقه مهدیپور؛ سید رضا منصوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (520.87 K)

12 بررسی ناهمسانی جنبشی گنبد نمکی جاشک با استفاده از آنالیز کرنل
علی ابراهیمی؛ شبیر اشکپور مطلق*؛ سید رضا منصوری؛ سعید زارعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (559.02 K)

13 بررسی نحوه کاهش پس لرزه ها با زمان در توالی زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ازگله
جلال علی آبادی؛ سید کیوان حسینی زلزله*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (505.08 K)

14 پردازش داده‌های مغناطیس هوابرد پهنه زاگرس و برآورد ضخامت رسوبات
علی امجدی*؛ بهرام عکاشه؛ محمد آریامنش؛ محسن پورکرمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

15 روشهای مختلف حذف رویدادهای وابسته از زمینلرزه‌های ایران و تأثیر آن در پارامترهای لرزه‌خیزی زاگرس
سید حسن موسوی بفروئی*؛ سید هادی دهقان منشادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (634.54 K)

16 تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vs با استفاده از روش ژو و کاناموری در خوزستان
غزاله شیرانزایی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (552.52 K)

17 تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vs در شمال زون لرزه زمین ساختی زاگرس با استفاده از روش اصلاح شده ژو و کاناموری
غزاله شیرانزایی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (640.44 K)

18 بررسی تغییرات عمق برف در مناطق کوهستانی البرز و زاگرس
فائزه سادات مجیدی کرهرودی*؛ ثابت قدم، سیده سمانه هواشناسی؛ قرایلو، مریم هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.26 MB)

19 دسته بندی سازوکارهای کانونی زون زاگرس
مهدی نوری دلویی*؛ قیطانچی، محمد رضا زلزله؛ سیدرضا سخائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (509.2 K)

20 گسل مسبب زمین‌لرزه 26 اسفند 1400 کوخرد هرمزگان، جنوب‌شرق زاگرس
فرزانه نصیری*؛ سعید رحیم زاده اصل اسکوئی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (562.23 K)

21 بررسی سازوکار کانونی برخی پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه‌ی ازگله با بزرگای 7.3
زهرا نظری نژاد*؛ محمدرضا سپهوند؛ افسانه نصرآبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (609.13 K)