بررسی سازوکار کانونی برخی پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه‌ی ازگله با بزرگای 7.3

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1937-NIGS
نویسندگان
گروه علوم زمین، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، کرمان، ایران
چکیده
زاگرس به دلیل موقعیت زمینساختی سطح بالایی از فعالیت لرزه‌ای را به خود اختصاص داده است. زمین‌لرزه‌ی با بزرگای 7.3 که در آبان 1396 در ازگله از توابع استان کرمانشاه به وقوع پیوست، یکی از بزرگترین زمین‌لرزه‌های اخیر زاگرس بود که خسارات فراوانی را در پی داشت. در این پژوهش سازوکار کانونی تعدادی از رخدادهای لرزه‌ای که تا یک سال پس از این رخداد مهیب به‌وقوع پیوستند با کمک نرم‌افزار ایزولا محاسبه گردید. اکثر سازوکارهای بدست آمده در مطابقت با گسل‌های فعال منطقه، دارای سازوکار معکوس هستند. با بررسی عمقی توزیع لرزه‌خیزی و سازوکارهای کانونی، محدوده‌ای که احتمال وجود گسل پنهان برای آن مطرح هست، معرفی گردید. همچنین شیب یکی از قطعات گسل پیشانی کوهستان حدوداً "°55 - °35" به دست آمد. نتایج ما نشان می‌دهد که احتمالاً امتداد قطعات گسل پیشانی کوهستان که پیش‌تر در نقشه‌های زمین‌شناسی به آن اشاره‌ای نشده است، می‌تواند مسبب درصد قابل توجهی از لرزه‌خیزی منطقه باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Focal mechanism calculation for some aftershocks of the Ezgeleh earthquake, Mw 7.3
Authors
Zahra Nazari Nezhad, Mohammad Reza Sepahvand, Afsaneh Nasrabadi
Abstract
The Zagros, due to its tectonic has a high level of seismicity. Ezgeleh earthquake, Mw 7.3 occurred in November 2017 in Ezgeleh, Kermanshah province, was one of the largest recent earthquakes in the Zagros, which resulted in many losses. In this study, some seismic events which occurred up to one year after this large-scale earthquake was calculated by ISOLA.
Most of the calculated focal mechanisms have a reverse mechanism in accordance with the active faults in the region. By studying the seismicity distribution and focal mechanisms in-depth, an area in which there is a possibility of hidden fault was introduced. The slope of one of the MFF segments was calculated (about 35°-55°) by considering the calculated focal mechanisms and investigating seismic distribution in depth. Our results suggest that the extension of Mountain Frontal Fault segments, which is not previously mentioned in geological maps, could possibly cause a significant percentage of seismicity in this area.
Keywords
Seismo-Tectonic, Zagros, Ezgeleh, Kermanshah, Isola, Focal mechanism, aftershock