کلیدواژه ها = سازوکار کانونی
تعداد مقالات: 10

1 لرزه‌زمین‌ساخت گسله‌ی شاهرود و پهنه‌ی انتقال میان گسله‌های رودبار و شاهرود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

2 برآورد سازوکار کانونی با پُلاریتی اولین رسید موج P
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

3 تأثیر نسبت دامنه‌ی S/P در برآورد سازوکارهای کانونی زمین‌لرزه‌های کوچک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (837.48 K)

4 بررسی مکانیسم کانونی و تعیین صفحه اصلی گسل زمین لرزه دامغان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.74 MB)

5 مطالعه زمین لرزه ملارد با بزرگای محلی 5.4
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.73 MB)

6 تحلیل سازوکار کانونی زمینلرزه هفتم آذر ماه 1400 قائن با بزرگای 5
غلام جوان دلویی* ، محدثه عصارعنایتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (438.61 K)

7 سازوکار کانونی زمین لرزه های مهم ده سال اخیر قطعه میانی گسل درونه
محدثه عصارعنایتی، غلام جوان دلویی* ، شهرام عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (424.96 K)

8 گسل مسبب زمین‌لرزه 26 اسفند 1400 کوخرد هرمزگان، جنوب‌شرق زاگرس
فرزانه نصیری* ، سعید رحیم زاده اصل اسکوئی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (562.23 K)

9 بررسی سازوکار کانونی برخی پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه‌ی ازگله با بزرگای 7.3
زهرا نظری نژاد* ، محمدرضا سپهوند، افسانه نصرآبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (609.13 K)

10 بررسی سایزموتکتونیک شمال شرق ایران با استفاده از مکان‌یابی دوباره زمین‌لرزه‌ها
مرضیه شعبانی* ، عبدالرضا قدس، اسماعیل شبانیان، یوخن براونمیلر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (497.68 K)