برداشت‌های ژئوفیزیکی-زمین‌شناسی دانشگاه علوم‌پایه در زون فرورانشی مکران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1383-NIGS
نویسندگان
چکیده
با توجه به برنامه دولت برای گسترش اقتصادی در بندر چابهار و استان سیستان و بلوچستان و همچنین سابقه تاریخی سونامی و زلزله‌های بزرگ در زون فرورانشی مکران، دانشکده علوم زمین علوم‌پایه زنجان در سال 95 یک برداشت جامع ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی را در استان سیستان و بلوچستان آغاز کرد. این برداشت‌ها شامل یک شبکه لرزه‌نگاری موقت جهت به نقشه در آوردن هندسه فرورانش، بررسی لرزه‌خیزی و تعیین ضخامت رسوبات در گوه برافزایشی، برداشت‌های جی‌پی‌اس کمپین جهت مطالعه نحوه تغییرشکل در گوه برافزایشی، برداشت‌های سایزموتکتونیک جهت به نقشه درآوردن گسلش فعال سطحی و نمونه‌برداری سنگ‌شناسی جهت بازسازی تحول سیستم فرورانشی مکران در زمان است. با استفاده از برداشت‌های انجام شده، داده‌های پایه برای تهیه یک نقشه خطر زلزله و سونامی قابل اطمینان را برای منطقه فراهم می‌شود. در این مقاله من برداشت‌های انجام‌شده و در حال انجام را معرفی و آخرین نتایج بدست آمده را ارایه خواهم داد.
کلیدواژه ها
 
Title
IASBS Geophysical and Geological Surveys in Makran Subduction Zone
Authors
Abstract
In response to the Economic development plans in Iranian Makran subduction zone, Department of Earth Sciences of Institute for Advanced Studies in Basic Sciences started its integrated geophysical and geological survey in Makran in spring 2015. The integrated survey is consisted of 1) a broad band seismic network to estimate the geometry of subducting plate, map seismicity of the region and estimate the thickness of sediments in the accretionary prism, 2) a campaign GPS survey to investigate the deformation within the Makran acrretionary prism, 3) neotectonic survey to map active faults, and 4) petrological sampling to reconstruct the geodynamical evolution of the subduction zone in time. The surveys will provide the basic knowledge to prepare a reliable Earthquake and Tsunami map of the region. I will briefly introduce the different aspect of this large experiment and present some of its early outcomes.
Keywords
فروانش, مکران, زلزله‌شناسی, سایزموتکتونیک, لرزه‌خیزی