پیش بینی تلاطم هوای صاف در منطقه ایران: مطالعه موردی کاربرد عملیاتی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1564-NIGS
نویسندگان
1دانش آموخته دکترا تخصصی
2دانشگاه تهران
3عضو هیئت علمی
چکیده
کیفیت شناخت پارامترهای هواشناسی به ‌منظور پیشگیری از سوانح و رویداد‌های صنایع هوایی کافی نبوده و همواره نیازمند پیشرفت و نوآوری می‌باشد. نحوه مواجه شدن با تلاطم‌های جوی در حین پرواز به‌منظور احساس آسایش در مسافران، ایجاد ایمنی، کارایی و اقتصادگرایی شرکت‌های هوایی از اهمیت فراوانی برخوردار است. این پژوهش مربوط به مطالعه موردی و مقایسه گزارش تلاطم هوای صاف پروازهای عبوری مسیر شرق و جنوب شرق کشور (سکتور 5 و 6) می‌باشد. تحلیل و بررسی صورت گرفته با استفاده از سامانه پیش‌بینی همادی توسعه داده شده هواشناسی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیش‌بینی صادر شده تلاطم هوای صاف با گزارش ارائه شده حاکی از توانمندی این سامانه در پیش‌بینی تلاطم هوای صاف است
کلیدواژه ها
 
Title
Clear air turbulence forecasting over Iran area: Case study of operational use
Authors
reza JavanNezhad, Mahmoud Safar, Sarmad Ghader
Abstract
Encounters with significant turbulence, or simply “bumpiness” in flight, are a major concern not only for passenger comfort but also for safe, efficient, and cost-effective aircraft operations. This study is a case study and comparison of the report of air turbulence clearance of east and south east crossings (Sector 5 and 6) of the results of the the IRIAF IT, Communication and Electronic Administration. Regional weather predictions are carried out using an ensemble forecasting system development for the WRF model. Perturbed initial conditions and different choices of physical parameterizations are used to generate ensemble members. In addition, the initial and lateral boundary conditions are taken from the global forecast system (GFS). For each member of the ensemble system, two computational regions of the nesting area are used with spatial resolutions of 27,000 meters, 9,000 meters. Case study of the predicted clear air turbulence indicates the proper performance of the predicted meteorological parameters.
Keywords
clear air turbulence, Ensemble Prediction System, Flight Levels, WRF model