مغناطیس سنجی هوایی به شیوه گرادیومتری با استفاده از پهپاد، مطالعه موردی درغرب ایران

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1917-NIGS
نویسندگان
گروه معدن- دانشکده مهندسی-دانشگاه کردستان-سنندج-کردستان-ایران
چکیده
امروزه مزایای استفاده از پهپادها نسبت به روش های سنتی در مغناطیس سنجی هوایی نظیر استفاده از هواپیما یا بالگرد بر کسی پوشیده نیست. همزمان با پیشرفت ها در زمینه فناوری پهپادها، مغناطیس سنج های مناسب برای نصب بر روی پهپادها نیز توسعه داده شده اند. با این وجود هنوز این حسگرها وزن، قیمت و مصرف انرژی بالایی دارند. برداشت گرادیومتری با استفاده از پهپادها، به دلیل استفاده همزمان دو مغناطیس سنج مشکلات ذکر شده را دو چندان می کند. در این مطالعه دو حسگر ممز بسیار سبک، که داری دقت قابل قبولی می باشند، روی یک پهپاد نصب شده اند. سپس نتایج برداشت ها با پهپاد به شیوه گرادیومتری با نتایج برداشت های زمینی با استفاده از مغناطیس سنج دقیق پروتون، با یکدیگر مقایسه شده اند. این مقایسه نشان می دهد روش پیشنهادی قابلیت های بسیار زیادی در پی جویی مواد معدنی فلزی با سرعت بالا و هزینه اندک دارند.
کلیدواژه ها
 
Title
Aeromagnetic gradiometry with UAV, a case study in western Iran
Authors
Hashem Shahsavani
Abstract
Aeromagnetic with Unmanned Aerial Vehicle (UAV) has a variety of advantages compared to the traditional method, i.e. using airplanes or helicopters. With the advancement of UAVs technology, magnetic sensors have also been developed for installation on UAVs. However, these sensors are heavy, expensive, and have high power consumption. These drawbacks magnify while using aeromagnetic gradiometry which needs measurements with two sensors simultaneously. We propose to apply a cost-effective, light, low power consumption MEMS sensor with a reasonable resolution on a UAV. For validation, we compare the result with a terrestrial survey with a proton magnetometer. This comparison shows the great capability of MEMS sensors for metallic ore resources prospecting.
Keywords
UAV, Gradiometry, sensor, MEMS, Magnetometer