امکان‌سنجی سامانه هشدار سریع زلزله در تهران و مناطق پیرامون

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1978-NIGS
نویسندگان
1پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. سرپرست آزمایشگاه زلزله شناسی.
چکیده
در این مطالعه، با فرض وقوع زمین‌لرزه روی گسل‌های گستره‌ی البرز مرکزی، میزان زمان هشدار برای تهران و مناطق اطراف مورد بررسی قرار گرفته است تا میزان کارآمدی سامانه هشدار سریع زلزله برای تهران و مناطق پیرامون مشخص گردد و به این سوال اصلی پاسخ داده شود که آیا اساسا امکان فراهم کردن هشدار وقوع زمین‌لرزه با توجه به هندسه‌ی گسل‌های محدوده و فاصله آن‌ها تا شهر تهران وجود دارد یا خیر. ابتدا، پارامترهای مورد استفاده و میزان حساسیت مقادیر در سامانه هشدارسریع بررسی گردید و از مقادیر بهینه استفاده شد. سپس زمان واکنش به هشدار از چشمه‌های زمین‌لرزه به صورت اختلاف زمان رسید موج اولیه P به ایستگاه چهارم به علاوه‌ی زمان پردازش و زمان رسید موج مخرب S برای چند نقطه در کلان‌شهر تهران به دست آمد. احتمال وقوع زمین‌لرزه‌ها با استفاده از توزیع پوآسون بدست آمده و شدت زمین‌لرزه‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت هیستوگرام‌های زمان هشدار تولید شده است. توزیع مقادیر زمان هشدار و شدت زمین‌لرزه‌ها در هر منطقه، نشان‌دهنده‌ی میزان مفید بودن سامانه می‌باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Feasibility study Earthquake Early Warning system around the Tehran Region
Authors
pariya yavarirad, Ehsan Karkooti
Abstract
In this study, by assuming the occurrence of earthquakes on faults in the Central Alborz area, the warning time around the Tehran Region and its surroundings is investigated to determine the effectiveness of the earthquake warning system for these areas, and also to consider the option whether it is possible to issue warning alerts based on the geometry of the faults within the area. At first, the related parameters and the sensitivity of the values in the early warning system are investigated and the optimal values are used. Then, for sources, the warning time is obtained as the difference between the arrival time of the initial P wave to the fourth station plus the processing time and the arrival time of the destructive S wave. The probability of earthquakes is calculated using the Poisson distribution and the density of the earthquakes is also examined. subsequently, warning time histograms are produced. The distribution of warning time values and intensity of earthquakes in each region indicate the usefulness of the earthquake early warning system.
Keywords
Earthquake early warning system, Tehran, Feasibility study