نویسنده = احسان کرکوتی
تعداد مقالات: 2

1 امکان‌سنجی سامانه هشدار سریع زلزله در تهران و مناطق پیرامون
پریا یاوری راد*؛ احسان کرکوتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (296.15 K)

2 مدل کاهندگی طیفی موج P در مقیاس محلی و ناحیه‌ای ایران
احسان مرادیان بجستانی*؛ انوشیروان انصاری؛ احسان کرکوتی
مشاهده مقاله