نویسنده = انوشیروان انصاری
تعداد مقالات: 1

1 مدل کاهندگی طیفی موج P در مقیاس محلی و ناحیه‌ای ایران
احسان مرادیان بجستانی*؛ انوشیروان انصاری؛ احسان کرکوتی
مشاهده مقاله