کلیدواژه ها = خط لرزه ای
تعداد مقالات: 1

1 کاربرد مطالعه فیزیک سنگ در تعیین خصوصیات پتروفیزیکی مخازن هیدروکربوری
جعفر ولی*؛ حسن مومیوند؛ آقای فرنوش حاجی زاده؛ فریبرز طالبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (560.11 K)