کلیدواژه ها = مدل بلوکی
تعداد مقالات: 1

1 تخمین ذخیره زمین آماری کانسار مس جانجا
خاطره دانایی*؛ علی مرادزاده؛ غلامحسینی نوروزی؛ ریچارد اسمیت؛ میثم عابدی؛ فرشاد ژولیده سر؛ شهرام ادیب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (569.19 K)