کلیدواژه ها = ترکیب آرایه های الکترودی مقاومت ویژه دوبعدی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی زون خرد شده در دهانه تونل با استفاده از روش مقاومت ویژه دو بعدی و ترکیب دو آرایه الکترودی
امیر اشتری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (617.55 K)