اطلاعات دوره
عنوان دوره هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نوبت برگزاری
موضوع فیزیک زمین و فضا
برگزار کننده انجمن ژئوفیزیک ایران
محل برگزاری دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه تهران
مدیر اجرایی
دبیر علمی دکتر جواهریان
سال برگزاری 1397
معرفی
تعداد مقالات: 316

1 بررسی آماری زمین‌لرزه‌های ایران در سال 1396
علی مرادی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1267 K)

2 ارزیابی برآوردهای بارش GPM بر روی منطقه شمال‌غرب ایران
احسان تقی زاده؛ احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (826 K)

3 بکارگیری نشانگرهای لرزه ای و شبکه عصبی جهت تخمین اشباع شدگی آب
بهاره فریدونی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1276 K)

4 بهبود مدل فیزیک سنگی هرتز-میندلین در یکی از مخازن ماسه سنگی خلیج فارس
بهاره فریدونی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (936 K)

5 ارزیابی شبیه‌سازی‌ محور خطر احتمالاتی سونامی برای ساحل جنوب‌شرق ایران
امین رشیدی*؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2115 K)

6 بدست اوردن رخساره مخزنی باداده ی لرزه ای وشبکه عصبی مصنوعی
آسیه زارع*؛ سیدرضا شادی زاده؛ امیر شادرام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1126 K)

7 کاربرد داده‌های پیوسته در تشخیص لایه‌بندی زیر ایستگاهی در پهنه ایران
روشنک غفاری*؛ غلی اصغر متقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (805 K)

8 مدلسازی عددی و مطالعه مبدانی سونامی اسفندماه ۱۳۹۵ بندر دیر در خلیج فارس
امیر سالاری*؛ امیل اوکال
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2750 K)

9 تغییرات زمانی ضریب Q قبل و بعد از وقوع زلزله اهر-ورزقان
معهود، مجید زلزله*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1075 K)

10 تخمین سریع بزرگا و فاصله رومرکزی زلزله به روش تک ایستگاه B−Δ شمال غرب ایران
ارزو هادی؛ معهود، مجید زلزله*؛ زارع ، مهدی زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1218 K)

11 بررسی فراوانی تاشدگی‌ وردایست منطقه جنوب‌غرب آسیا با استفاده از داده‌های ERA-interim در دوره 2011 تا 2015
رضا برهانی؛ احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی*؛ سرمد قادر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1231 K)

12 انرژی امواج سونامی ناشی از حرکت بستر دریا در زون فرورانش مکران
امین رشیدی*؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله؛ دنیس دوتیخ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2605 K)

13 بررسی ارتباط ازون کلی جو و دمای وردسپهر و پوشن سپهر جو
زهرا شرعی پور*؛ علی‌اکبری‌بیدختی، عباسعلی هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (819 K)

14 مقایسه و بررسی کاربرد تصاویر لندست 7 و 8 به منظور اکتشاف کرومیت در محدوده افیولیت فرومد
زهرا ایرانی*؛ مهدی بمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1168 K)

15 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مؤلفه‌های ترازمندی آب سطح ایران
الهام مسلم زاده*؛ ایران نژاد، پرویز هواشناسی؛ علیزاده چوبری، امید هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1405 K)

16 تعیین پارامترهای شکستگی‌ها از داده‌های پروفیل لرزه‌ای قائم با منبع متحرک
مهتاب رشیدی فرد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1068 K)

17 به کارگیری داده های زمین شناسی و ژئوالکتریکی در تحلیل کیفی آب زیرزمینی
کوروش قلی نژاد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1167 K)

18 بررسی یکپارچگی پوش سنگ در تزریق زیر زمینی کربن دی اکسید در سازند آسماری
محسن تقی زاده*؛ فلاحت، رضا لرزه؛ علیرضا طباطبائی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (830 K)

19 بررسی تأثیر آبگیری سد داریان بر لرزه‌خیزی منطقه
راحله سادات شیریزدی*؛ معهود، مجید زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2134 K)

20 وارون‏ سازی داده های مغناطیسی برای بازسازی کامل بردارتوزیع مغناطیس شوندگی
جمال الدین بنی عامریان*؛ شوانگ لی یو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1073 K)

21 افزایش تفکیک‌پذیری داده لرزه‌ای با استفاده از نیلی‌سازی طیفی
معصومه لطفی*؛ عبدالرحیم جواهریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1155 K)

22 شبیه‌سازی پاشندگی جوی و دز فردی بیشینه با مدل جفت‌شده WRF-HYSPLIT برای نیروگاه بوشهر
مسعود فیضی نژاد؛ ملکوتی، حسین هواشناسی؛ قادر، سرمد هواشناسی*؛ دانیال یازجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1075 K)

23 عملکرد روش‌های EMD، EEMD و CEEMD در تضعیف نوفه‌های تصادفی
خبات ساعد موچشی*؛ نوید شاد منامن؛ معصومه لطفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1020 K)

24 شناسایی رخساره‌های کانالی با استفاده از شبکه عصبی تحت نظارت
خبات ساعد موچشی*؛ معصومه لطفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (956 K)

25 مطالعه دگرشکلی پسالرزه‌ای زمین‌لرزه 2010 ریگان با تداخل‌سنجی راداری
میثم امیری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3380 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه