نویسنده = رسول میرزائی شیری
تعداد مقالات: 3

1 ارائه مدل پیراسته ساندرز به‌منظور پیش‌بینی مه در فرودگاه مهرآباد
حمید پوران‌تیوش؛ مهشید کاویانی*؛ رسول میرزایی شیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (406.44 K)

2 محاسبه بردار کیو و بررسی دقت نتایج در یک مطالعه موردی روی ایران
سامان مرتضی پور*؛ رسول میرزائی شیری؛ مهیار مقصودی فلاح؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (536.51 K)

3 شرایط مرزی در حل عددی معادله فرارفت کروی روی شبکه یین-یَنگ
رسول میرزائی شیری*؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (840.55 K)