کلیدواژه ها = بارش سنگین
تعداد مقالات: 2

1 واکاوی آماری، ترمودینامیکی و سینوپتیکی بارش های سنگین ایستگاه هواشناسی خدابنده(قیدار)
اباذر اسمعیلی محمودابادی*؛ محرمعلی ایمانی آلمالو؛ مجید نصیری قیداری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (402.67 K)

2 واکاوی ترمودینامیکی-همدیدی بارش سنگین دی ماه 1398 جنوب و جنوب شرق ایران
اباذر اسمعیلی محمودابادی*؛ پریسا امینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.06 MB)