کلیدواژه ها = موج Lg
تعداد مقالات: 2

1 توموگرافی دو بعدی سرعت موج برشی ML در ترکیه
فاطمه گمار*؛ مهدی ماهری پیرو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

2 شبیه‌سازی دو بعدی انتشار امواج Lg در حوضه خزر جنوبی
محمد عنایت گورچین قلعه*؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)