توموگرافی دو بعدی سرعت موج برشی ML در ترکیه

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1070-NIGS
نویسندگان
چکیده
این مطالعه با استفاده از روش توموگرافی دوبعدی سرعت موج برشی ML به بررسی گرادیان تغییرات جانبی ضخامت پوسته در ترکیه پرداخته است. در این پژوهش از شکل‌موج‌های ثبت شده توسط شبکه لرزه‌نگاری KOERI، سازمان تحقیقاتی و رصدخانه زلزله‌شناسی اروپا و شبکه‌های لرزه‌نگاری ایران استفاده شده است. داده‌ها شامل 25691 خوانش سرعت ML از 521 رویداد زمین‌لرزه هستند. برای تهیه نقشه توموگرافی سرعت دو بعدی موج برشی ML از روش کمترین مربعات میرا شونده وزن‌دار مقید استفاده شده است. سرعت‌های بیشتر از 4 کیلومتر بر ثانیه برای شرق ترکیه و بلوک آناتولید واقع در جنوب‌غربی ترکیه نشان‌دهندۀ مسدود شدن انتشار موج Lg است. بلوک کِیرشَهیر واقع در قسمت مرکزی آناتولی دارای سرعت کم موج Lg است که نشانگر قاره‌ای بودن این بلوک است. قطعه تکتونیکی پانتیدس در شمال گسله آناتولی شمالی سرعتی معادل سرعت گروه موج Lg دارد. در غرب ترکیه در جنوب دریای مارمارا سرعت کم بدست آمده است.
کلیدواژه ها
 
Title
ML Shear Wave Velocity Tomography in Turkey Plateau
Authors
Abstract
This study investigates lateral crustal thickness changes in Turkey by 2-D ML Shear Wave Velocity Tomography technique. In this research the data bank collected from KOERI network, Observatories and Research Facilities for European Seismology and Iranian Seismic network. The data set consists of 25691 amplitude velocity measurements from 521 of event. Using a constrained least-square inversion scheme, 2-D ML Shear Wave Velocity Tomography map is obtained. Eastern of Turkey and Anatolide block in southwest of turkey have velocities greater than 4 km/s indicating obstacle regions for Lg wave. Kirshehir block in central Anatolia shows low Lg velocity due to being continental crust. Pontides terrain in the north of northern Anatolian fault zone has a velocity equal to Lg group wave velocity. In the west of turkey, south of Marmara see low velocity is obtained.
Keywords
Turkey, Lg wave, Tomography, Least-Square, Aegean arc, ML shear wave