کلیدواژه ها = سرعت موج برشی
تعداد مقالات: 12

1 توموگرافی دو بعدی سرعت موج برشی ML در ترکیه
فاطمه گمار*؛ مهدی ماهری پیرو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

2 مقایسه مدل‌های فیزیک سنگی برای تخمین سرعت موج برشی در یکی از میادین ماسه‌سنگی در خلیج‌فارس
مهدی مصلحت*؛ عبدالرحیم جواهریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.14 MB)

3 طبقه بندی نوع زمین براساس سرعت موج برشی در گستره شهر کرمان
مالک صافی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)

4 بررسی ساختارهای عمیق سرعت موج برشی و چگالی و برآورد تغییرات عمق موهو در منطقه مکران
سمیه عبدالهی*؛ ابراهیم زاده اردستانی، وحید گرانی؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله؛ هرمان زین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.71 MB)

5 تعیین ناهمسانگردی شعاعی برای مطالعه گسل پارچین در منطقه تهران
مجتبی نقوی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

6 بررسی اثر ساختگاه با استفاده از امواج سطحی
مینا محمدی*؛ صادق کریم پولی؛ زهره معصومی؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (875.29 K)

7 تخمین سرعت موج برشی با استفاده از روش‌های فیزیک سنگ در یک از مخازن کربناته جنوب غرب ایران
اسماعیل مکاریان*؛ رسول حمید‌زاده مقدم؛ پدرام نمازی فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (550.38 K)

8 تخمین سرعت میانگین موج تراکمی با استفاده از رابطه طول موج – عمق حاصل از تحلیل امواج سطحی
ساسان قوامی*؛ حمیدرضا سیاهکوهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (562.36 K)

9 تخمین نگاره سرعت موج برشی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین
محمد دالوند*؛ احسان باهنر؛ حکمت پایمرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (410.23 K)

10 مقایسه تئوری‌های انتشار موج در محیط متخلخل
الهام ساعی نیا*؛ عالیه یوسفی طبس؛ احمد قربانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (227.74 K)

11 تعیین منحنی پاشندگی امواج ریلی و ساختار سرعت موج برشی در منطقه خراسان جنوبی
پارسا غلامعلی؛ محمدرضا حاتمی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (355.3 K)

12 ارائه روشی نوین جهت تخمین سرعت برشی از روی روابط فیزیک سنگ با اعمال اثر لیتولوژی و سیال
محمد دالوند؛ فلاحت، رضا لرزه*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (381.25 K)