نشانی دبیرخانه:

تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساختمان شماره ۳، اتاق  B105

تلفن: ۰۲۱۸۸۶۲۹۳۶۶

فکس: ۰۲۱۸۸۶۲۹۳۶۶

کد پستی: ۱۴۳۹۹۵۵۹۴۱

 

Refresh Code