نشانی:

تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساختمان شماره ۳، اتاق  B105

تلفن: ۰۲۱۸۸۶۲۹۳۶۶

شماره واتساپ: 09910065968 (ارتباط از طریق پیام)

فکس: ۰۲۱۸۸۶۲۹۳۶۶

کد پستی: ۱۴۳۹۹۵۵۹۴۱

Refresh Code