شناسایی رخساره‌های کانالی با استفاده از شبکه عصبی تحت نظارت

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1064-NIGS
نویسندگان
چکیده
اکتشاف ذخایر هیدروکربنی زمینه‌ساز جستجوی پدیده‌های زمین‌شناسی و چینه‌شناسی پیچیده موجود در مقیاس-های مختلف می‌باشد. شناسایی و به تصویر کشیدن رخساره‌های کانالی به دلیل دارا بودن پتانسیل ذخیره‌سازی سیالات هیدروکربنی، چالش مهمی را در اکتشافات چینه‌ای فراهم آورده است. با توجه به حجم بالای داده‌های لرزه‌ای و نیز افزایش تعداد نشانگرهای لرزه‌ای، ترکیب نتایج نشانگرهای لرزه‌ای با الگوریتم محاسباتی متفاوت توسط شبکه عصبی مصنوعی حین تفسیر توانسته جزئیات بالاتری از رویدادهای لرزه‌ای بدست دهد. در این مطالعه از روشی نیمه-خودکار مبنی‌بر تلفیق نشانگرهای لرزه‌ای جهت شناسایی کانال‌های مدفون استفاده شده است. به اینصورت که ضمن پیش‌پردازش داده لرزه‌ای، ترکیبی از مجموعه نشانگرهای کارآمد در شناسایی کانال‌ها و مجموعه‌ای از نقاط هدف و نقاط پس‌زمینه تفسیر شده به شبکه عصبی تحت نظارت معرفی شد. در نهایت تصویر بهبود یافته‌ای از کانال‌های موجود در داده‌ای لرزه‌ای با تفکیک‌پذیری نسبتا بالا ارائه گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Identifying channel facies using supervised neural network
Authors
Abstract
Hydrocarbons exploration is geared towards identifying complex geologic and stratigraphic features in different scales. Due to the potential of channel facies in hydrocarbon storage, identifying and depicting them has been a great challenge in stratigraphic interpretation. In recent years, seismic data interpretations cause difficulties for the interpreters due to the increase of the seismic data volume and the variety of seismic attributes. Integrating seismic attributes with different computational algorithms based on artificial neural network, provides more details of seismic events. In this study, a semi-automatic method based on seismic attributes integration has been used to map buried channels. Following seismic data preconditioning, the attribute set and the pick sets selected by interpreter were presented to the supervised neural network. The results showed that an improved image of the channels with relatively a high resolution is illustrated.
Keywords
channel facies, channel detection, 3D seismic data, seismic attributes, Artificial Neural Network, back-propagation algorithm