نویسنده = شوانگ لیو
تعداد مقالات: 3

1 وارون‏ سازی داده های مغناطیسی برای بازسازی کامل بردارتوزیع مغناطیس شوندگی
جمال الدین بنی عامریان*؛ شوانگ لی یو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

2 وارون سازی توامان سه‏ بعدی داده های گرانی و مغناطیس با استفاده از قید گرامیان و پایدارکننده نُرم یک
مصطفی قارلقی*؛ سعید وطن خواه؛ شوانگ لی یو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (334.17 K)

3 A generalized framework for Lp-norm joint inversion of gravity and magnetic data
سعید وطن خواه*؛ شوانگ لیو؛ رزماری انه رنات؛ شیانگ یان هو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (261.03 K)