کلیدواژه ها = سنگ آهن
تعداد مقالات: 3

1 تعیین موقعیت اجسام آنومال با روش گرادیان کل نرمال بهبود‌یافته
عالیه یوسفی طبس*؛ حمید آقاجانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.16 MB)

2 پردازش داده‌های مغناطیسی و تخمین عمق بی‌هنجاری مغناطیسی اندیس سنگ آهن کاشمر
حافظه زعفرانلو شیروان*؛ براتعلی فیض آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (382 K)

3 پردازش و تفسیر داده‌های ژئوفیزیکی اندیس سنگ آهن ملااحمد
امید حدادی*؛ عبدالحمید انصاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (436.83 K)