مهلت ارسال مقالات بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران تمدید شد!
1400-10-30
مهلت ارسال مقالات بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران تمدید شد!

به اطلاع پژوهشگران محترم میرساند، بنا به درخواست های مکرر شما، مهلت ارسال مقالات بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران تا 1400/12/01 تمدید گردید.

تاریخ برگزاری کنفرانس: 20 الی 22 اردیبهشت 1401
آخرین مهلت ارسال مقالات: 1 اسفندماه 1400

دبیرخانه بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران