نویسنده = مجید مزرعه‌فراهانی
تعداد مقالات: 4

1 شبیه سازی ساختار درونی یک سامانه همرفتی میان مقیاس در منطقه ایران
معصومه احمدلو*؛ قرایلو، مریم هواشناسی؛ مزرعه‌فراهانی، مجید هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.44 MB)

2 مطالعه عددی عملکرد شاخص‌ تهدید آذرخش در پیش بینی آذرخش
نرگس صالح؛ مریم قرایلو*؛ مجید مزرعه‌فراهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (349.2 K)

3 شبیه سازی موردی ارتباط میدان الکتریکی و شاخص پتانسیل رخداد آذرخش
مرتضی حسینی؛ مریم قرایلو*؛ مجید مزرعه‌فراهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (240.99 K)

4 تحلیل ساختار توفان12 خرداد 1393 تهران با استفاده از داده‌های ماهواره
ابوالقاسم غضنفری لاکه*؛ قادر، سرمد هواشناسی؛ مجید مزرعه فراهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (234.8 K)