نویسنده = صادق کریم پولی
تعداد مقالات: 8

1 ارائه روشی جهت تخمین ضرایب الاستیک سه بعدی سنگ با تصاویر دو بعدی
صادق کریم پولی*؛ پژمان طهماسبی؛ Erik Saenger
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

2 روش چند ‌مقیاسی جهت تعیین ضرایب موثر الاستیک در تصاویر رقومی سنگ
اسرا فرجی*؛ صادق کریم پولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

3 بررسی اثر ساختگاه با استفاده از امواج سطحی
مینا محمدی*؛ صادق کریم پولی؛ زهره معصومی؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (875.29 K)

4 قطعه‌بندی تصاویر سنگ با استفاده از یادگیری عمیق
صادق کریم پولی*؛ پژمان طهماسبی
مشاهده مقاله

5 قابلیت شبکه های کانولوشنی در تخمین سرعت سنگ با تصاویر چندمقیاسی
صادق کریم پولی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (449.53 K)

6 تشخیص خودکار رویدادهای زلزله و خوانش فازهای لرزه ای با استفاده از شبکه های کانولوشنی عمیق
صادق کریم پولی*؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (252.79 K)

7 تخمین چگالی تَرَک برپایه امواج التراسونیک با شبکه های عصبی کانولوشنی
صادق کریم پولی*؛ اریک زئنگر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (880.77 K)

8 مقایسه شبکه های کانولوشنی و خودرمزنگار در تعیین شکستگی تصاویر سنگ
مریم محمدی*؛ صادق کریم پولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (739.59 K)