نویسنده = صادق کریم پولی
تعداد مقالات: 12

1 ارائه روشی جهت تخمین ضرایب الاستیک سه بعدی سنگ با تصاویر دو بعدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

2 روش چند ‌مقیاسی جهت تعیین ضرایب موثر الاستیک در تصاویر رقومی سنگ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

3 بررسی اثر ساختگاه با استفاده از امواج سطحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (875.29 K)

4 قطعه‌بندی تصاویر سنگ با استفاده از یادگیری عمیق
صادق کریم پولی*؛ پژمان طهماسبی
مشاهده مقاله

5 قابلیت شبکه های کانولوشنی در تخمین سرعت سنگ با تصاویر چندمقیاسی
صادق کریم پولی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (449.53 K)

6 تشخیص خودکار رویدادهای زلزله و خوانش فازهای لرزه ای با استفاده از شبکه های کانولوشنی عمیق
صادق کریم پولی*؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (252.79 K)

7 تخمین چگالی تَرَک برپایه امواج التراسونیک با شبکه های عصبی کانولوشنی
صادق کریم پولی*؛ اریک زئنگر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (880.77 K)

8 مقایسه شبکه های کانولوشنی و خودرمزنگار در تعیین شکستگی تصاویر سنگ
مریم محمدی*؛ صادق کریم پولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (739.59 K)

9 اکتشاف رگه‌های مس-طلا به روش مغناطیسی و IP در محدوده پلی‌متال سقز
علی محمدی*؛ پریسا پورمجیدی؛ صادق کریم پولی؛ علی غنی زاده ضرغامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (502.61 K)

10 تشخیص هوشمند رویداد و مکان زلزله های ایران در شبکه لرزه نگاری کشوری
صادق کریم پولی*؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (482.69 K)

11 تعیین هوشمند محل و مقدار ضعف بتن با استفاده از تداخل سنجی امواج کودا
صادق کریم پولی*؛ اریک زئنگر
مشاهده مقاله

12 خرده‌های حفاری: یک منبع مناسب برای تخمین سرعت موج سنگ
پریسا خدایی؛ صادق کریم پولی*
مشاهده مقاله