نویسنده = سعید وطن خواه
تعداد مقالات: 4

1 الگوریتمی سریع برای وارون‏ سازی داده‏ های گرانی‏ سنجی با استفاده از تجزیه مقادیر تکین تصادفی
سعید وطن خواه گرانی*؛ ابراهیم زاده اردستانی، وحید گرانی؛ رزماری انه رنات
مشاهده مقاله | اصل مقاله (567.96 K)

2 وارون سازی توامان سه‏ بعدی داده های گرانی و مغناطیس با استفاده از قید گرامیان و پایدارکننده نُرم یک
مصطفی قارلقی*؛ سعید وطن خواه؛ شوانگ لی یو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (334.17 K)

3 وارون‏سازی داده‏ های گرانی‏ سنجی با استفاده از تئوری گراف؛ کاربرد روش بر روی سه نمونه داده واقعی
سوسن سودمند نیری*؛ سعید وطن خواه؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (410.51 K)

4 A generalized framework for Lp-norm joint inversion of gravity and magnetic data
سعید وطن خواه*؛ شوانگ لیو؛ رزماری انه رنات؛ شیانگ یان هو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (261.03 K)