تعداد مقالات: 933

926 کاربرد مدارهای کوانتومی در مطالعات ژئوفیزیکی
محمدحسن سلیمانی؛ ریاحی ، محمد علی لرزه*؛ مهران رحیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

927 بررسی فناوری های جدید ژئوفیزیکی و تاثیر آن بر اکتشاف منابع هیدرویکربنی
محسن مظفری؛ مجید باقری؛ ریاحی ، محمد علی لرزه*؛ محمدحسن سلیمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (584.7 K)

928 ژئوفون اپتیکال
شمس الدین اسماعیلی*؛ سام الدین اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (655.93 K)

929 تعیین عمق موهو به روش پارکر-اولدنبرگ بهبود یافته در منطقه زاگرس
راضیه صفیان*؛ ابراهیم زاده اردستانی، وحید گرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

930 آنالیز سرعت روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل
علیرضا صدوقی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (679.69 K)

931 وارون‌‌سازی داده‌های مغناطیس با استفاده از روش یادگیری عمیق
مصطفی موسی پور یاسوری*؛ سید هانی متولی عنبران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (995.94 K)

932 Sub-pixel channel boundary delineation based on partial area effect
معصومه لطفی؛ عبدالرحیم جواهریان*؛ سعید رضاخواه ورنوسفادرانی؛ حمیدرضا امین داور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (7.76 MB)

933 استفاده از ماشین بردار پشتیبان و یادگیری عمیق در دسته بندی رخساره ها براساس نشانگرهای وارون سازی پیش از برانبارش
مهران میرزاوندی؛ عبدالرحیم جواهریان*؛ محمدرضا صابری؛ هادی مهدوی بصیر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37 MB)