نویسنده = علی کدخدائی
تعداد مقالات: 3

1 کاربرد نسبت Vp/Vs در سرشت نمایی مخزن با استفاده از تخمین سرعت موج برشی و آنالیز چندنشانگری
مسعود سراج امانی*؛ رامین نیک روز؛ علی کدخدائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.96 K)

2 بررسی نتایج وارون سازی لرزه‌ای با استفاده از داده‌های سایزمیک و پتروفیزیک در میدان نفتی هندیجان (مطالعه موردی)
حسین ادراکی*؛ میلاد سعیدفر؛ رامین نیک روز؛ علی کدخدائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (312.96 K)

3 تخمین اشباع سیالات با استفاده از نشانگرهای لرزه در میدان نفتی هندیجان
حسین ادراکی*؛ میلاد سعیدفر؛ رامین نیکروز؛ علی کدخدائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (608.84 K)