نویسنده = نوربخش میرزایی
تعداد مقالات: 12

1 بررسی پدیده مهاجرت کلان‌زمین‌لرزه‌ها در البرز غربی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (420.12 K)

2 تخمین سریع بزرگی زمینلرزه با پارامتر جدید فرکانسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.66 MB)

3 مقایسه روش‌های تعیین آستانه کامل بودن بزرگی زمینلرزهها (MC)
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

4 Statistical analysis of seismicity prior to 1st December 2017, Mw 6.1 Hojedk earthquake, based on Gutenberg-Richter law
یاسمین مشعشع*؛ نوربخش میرزایی؛ جواد کاظمیان؛ سعید رحیم زاده اصل اسکوئی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (552.74 K)

5 Surface deformations attributed to the Dehkhwarghan-Tabriz earthquake fault
سعید رحیم زاده اصل اسکوئی*؛ یاسمین مشعشع؛ نوربخش میرزایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (887.88 K)

6 Estimation of b-value without levels of completeness (MC)
سهیل عزیزی*؛ نوربخش میرزایی؛ جواد کاظمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (490.04 K)

7 برآورد احتمالاتی رخداد زمین‏لرزه‏های بزرگ برروی گسل اسفراین
سید هادی دهقان منشادی؛ سید حسن موسوی بفروئی*؛ نوربخش میرزایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (693.78 K)

8 لرزه‌خیزی و لرزه‌زمین‌ساخت منطقه زنجان، شمال‌غرب ایران
میلاد کابلی*؛ سعید رحیم زاده اصل اسکوئی؛ نوربخش میرزایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (456.52 K)

9 The role of tear faults on morphology of Ashkhaneh fault zone
سعید رحیم زاده اصل اسکوئی*؛ نوربخش میرزایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (716.98 K)

10 Goharan earthquakes (2013, SE Iran) in western Makran accretionary wedge: An earthquake swarm or earthquake sequence?
سعید رحیم زاده اصل اسکوئی*؛ نوربخش میرزائی؛ میلاد کابلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (675.22 K)

11 Rupture directivity effect of the 07 May 2020 Damavand-Mosha Mw 5.0 earthquak
میلاد کابلی*؛ سعید رحیم زاده اصل اسکوئی؛ نوربخش میرزایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (534.61 K)

12 British Columbia''s (western Canada) induced earthquake focal mechanisms
سحر بهزادی محمودآبادی*؛ نوربخش میرزایی؛ جواد کاظمیان؛ علیرضا بابائی ماهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (550.02 K)