نویسنده = پریسا کهراری
تعداد مقالات: 3

1 مطالعه ذرات معلق در محیط های سرپوشیده در شهر کرمانشاه
جلیل صحرائی*؛ پریسا کهراری؛ لاله سلیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (798.8 K)

2 بررسی فیزیکی و شیمیایی ذرات معلق در شهر کرمانشاه
جلیل صحرائی؛ لاله سلیمی*؛ پریسا کهراری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (956.38 K)

3 بررسی غلظت آلاینده دوده در شهر کرمانشاه
جلیل صحرائی؛ پریسا کهراری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (933.58 K)