نویسنده = علی اکیر مرادی
تعداد مقالات: 2

1 اکتشاف رگه های باریتی طلادار با روشهای IP و RS
نسیم فراهانی*؛ محمود میرزائی پتانسیل؛ شهریار جوادی پور؛ علی اکیر مرادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (813.65 K)

2 اکتشاف مس منطقه عباس آباد با مغناطیس سنجی، قطبش القایی و مقاومت ویژه الکتریکی
مصطفی قربانی*؛ محمد حسن اصغری؛ محمود میرزایی؛ شهریار جوادی پور؛ علی اکیر مرادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)