کلیدواژه ها = لرزه زمین ساخت
تعداد مقالات: 7

1 لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت زاگرس بر اساس زمین لرزه های محلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

2 بررسی تغییرات عمقی پارامترهای لرزه خیزی در ناحیه زاگرس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (770.82 K)

3 بررسی تغییرات نرخ لرزه خیزی در پهنه های مختلف لرزه زمین ساختی ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (432.43 K)

4 تحلیل مکانی لرزه خیزی در ناحیه زاگرس با استفاده از مدل سازی واریوگرام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (384.03 K)

5 بررسی خطرپذیری به روش احتمالاتی در منطقه کرمانشاه با در نظر گرفتن درخت منطقی و تهیه طیف طرح
امین اقایی*؛ نیما دولت آبادی؛ احمد سدیدخوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (377.47 K)

6 برآورد خطر زمین لرزه و پهنه بندی لرزه ای در گستره تهران
علی شاهسوند*؛ محمد امیری؛ حبیب رحیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (417.36 K)

7 بررسی و تهیه‌ی نقشه های به روز شده از گسل ها و لرزه خیزی و سایزموتکتونیک منطقه کرمانشاه
احسان رسولی*؛ احمد سدیدخوی؛ نیما دولت آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (517.26 K)