نویسنده = علی مرادزاده
تعداد مقالات: 7

1 تحلیل تانسور فاز و مدل‌سازی دو بعدی داده‌های مگنتوتلوریک زمین گرمایی سبلان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (483.41 K)

2 بهینه‌سازی پارامترهای واریوگرام در وارون‌سازی تصادفی لرزه‌ای سه‌بعدی با روش ازدحام ذرات
حمید ثابتی*؛ علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ آمیلکار سوارس
مشاهده مقاله

3 پیش‌بینی فشارمنفذی در مخازن کربناته بر پایه داده‌های مقاومت صوتی لرزه‌ای
ایرج مداحی*؛ علی مرادزاده؛ علی نجاتی کلاته
مشاهده مقاله

4 پیش‌بینی فشارمنفذی با سرعت لرزه‌ای حاصل از آنالیز چند نشانگری
ایرج مداحی*؛ علی مرادزاده؛ علی نجاتی-کلاته
مشاهده مقاله

5 تخمین ذخیره زمین آماری کانسار مس جانجا
خاطره دانایی*؛ علی مرادزاده؛ غلامحسینی نوروزی؛ ریچارد اسمیت؛ میثم عابدی؛ فرشاد ژولیده سر؛ شهرام ادیب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (569.19 K)

6 مدل‌سازی وارون سه‌بعدی داده‌های مغناطیس نهشته جانجا
خاطره دانایی*؛ علی مرادزاده؛ غلامحسینی نوروزی؛ ریچارد اسمیت؛ میثم عابدی؛ شهرام ادیب؛ فرشاد ژولیده سر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (461.8 K)

7 تفسیر داده‌های مغناطیس زون‌های آلتراسیون نهشته‌ی مس جانجا
خاطره دانایی*؛ علی مرادزاده؛ غلامحسینی نوروزی؛ ریچارد اسمیت؛ میثم عابدی؛ فرشاد ژولیده سر؛ شهرام ادیب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (827.11 K)