نویسنده = حمیدرضا سیاهکوهی
تعداد مقالات: 9

1 بررسی برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی کشانه ای در خلیج فارس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (971.18 K)

2 طراحی عملیات برداشت داده های لرزه ای غیرعامل بر روی ساختمان دهدشت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.63 MB)

3 تخمین سریع بزرگی زمینلرزه با پارامتر جدید فرکانسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.66 MB)

4 تخمین سرعت میانگین موج تراکمی با استفاده از رابطه طول موج – عمق حاصل از تحلیل امواج سطحی
ساسان قوامی* ، حمیدرضا سیاهکوهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (562.36 K)

5 برآورد کاهندگی امواج سطحی در لایه های نزدیک سطح زمین با استفاده از داده‌های لرزه ای چند کاناله
ملیحه معقولی* ، حمیدرضا سیاهکوهی، سدیدخوی، احمد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (363.83 K)

6 تشخیص مد اصلی پاشش امواج ریلی در حضور مشکل همبوسی مدها
حسین کاظم نژادی* ، حمیدرضا سیاهکوهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (403.06 K)

7 بررسی پدیده همبوسی مدها در روش های MASW و MALW
حسین کاظم نژادی* ، حمیدرضا سیاهکوهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (483.01 K)

8 مکانیابی رخدادهای لرزه‌ای غیرعامل بروش برانبارش پراش
محمد مهدی دادجو* ، حمیدرضا سیاهکوهی، محمد جواد خوشنواز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (675.82 K)

9 تشخیص خودکار سیگنال لرزه‌ای با استفاده از روش خوشه‌بندی K_Means
امیر جاماسب* ، حمیدرضا سیاه‌کوهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (492.42 K)