کلیدواژه ها = تانسور فاز
تعداد مقالات: 3

1 تحلیل تانسور فاز و مدل‌سازی دو بعدی داده‌های مگنتوتلوریک زمین گرمایی سبلان
احمد افشار؛ غلامحسینی نوروزی*؛ علی مرادزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (483.41 K)

2 استفاده از مانده تانسور فاز و تانسور مقاومت‌ویژه ظاهری برای پایش زمان‌تأخیری ساختار مقاومت‌ویژه یک منطقه
منصوره منتهایی مغناطیس*؛ علیرضا محلاتی
مشاهده مقاله

3 حذف اعوجاج از داده‌های تانسور امپدانس در حضور ساختار منطقه‌ای سه‌بعدی
امیر حیدری سی پی*؛ بنفشه حبیبیان دهکردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (334.53 K)