کلیدواژه ها = بی‌هنجاری مغناطیسی
تعداد مقالات: 6

1 بررسی پیش‌نشانگری زمین‌لرزه با استفاده از داده‌های ژئومغناطیس در یونان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (861.6 K)

2 تحلیل ساختار گسل معکوس اصلی زاگرس با روش مغناطیس‌سنجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.63 MB)

3 مدل‌سازی وارون سه‌بعدی داده‌های مغناطیس نهشته جانجا
خاطره دانایی* ، علی مرادزاده، غلامحسینی نوروزی، ریچارد اسمیت، میثم عابدی، شهرام ادیب، فرشاد ژولیده سر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (461.8 K)

4 پردازش داده‌های مغناطیس هوابرد پهنه زاگرس و برآورد ضخامت رسوبات
علی امجدی* ، بهرام عکاشه، محمد آریامنش، محسن پورکرمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

5 مطالعه داده‌های ژئومغناطیسی مربوط به زلزله ژاپن(2019/06/18)
امین اقایی* ، رامین موقری، شاهرخ پوربیرانوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (680.17 K)

6 بررسی داده‌های ژئومغناطیس به‌عنوان پیش‌نشانگر زمین‌لرزه 5 سپتامبر 2018 (MW = 6.6) و زمین‌لرزه 20 آگوست 2016 (MW = 6.0) ژاپن
حمیده طاهری نیا* ، شاهرخ پوربیرانوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (631.68 K)