کلیدواژه ها = وارون‌سازی
تعداد مقالات: 7

1 وارون‌سازی مقید RMT با کمک GPR و بررسی یک مورد مطالعاتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

2 مقایسه داده‌های دوبعدی و سه‌بعدی مقاومت‌ویژه و پلاریزاسیون القایی جهت تعیین محل کانی‌سازی فلزی از نوع پورفیری در شمال غرب معلمان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.41 MB)

3 تعیین ناهمسانگردی شعاعی برای مطالعه گسل پارچین در منطقه تهران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

4 توانایی گرادیان کامل نرمال در بازیابی توده بی‌هنجار داده گرانی‌سنجی
اکو علیپور*؛ خلیل متقی؛ زهرا موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (496.13 K)

5 مدلسازی معکوس دو بعدی داده‌های مغناطیس‌سنجی: مطالعه موردی روی داده‌های آثار باستانی پمپی
پردیس منصورشعار*؛ اسکویی، بهروز مغناطیس؛ میثم عابدی؛ رامین ورفی‌نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (297.17 K)

6 وارون سازی فشرده بردار مغناطیدگی
محمد حسین قلعه نویی*؛ عبدالحمید انصاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (385.13 K)

7 وارون‌سازی داده‌های ژئوئید، توپوگرافی و گرانی برای مدل‌سازی موهو و لیتوسفر در منطقه‌ی غرب و شمال غرب ایران
حسام کرمی*؛ سید هانی متولی عنبران؛ علی جاماسب؛ مجتبی مرادی غریبوند؛ پیمان پورمقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.75 MB)