کلیدواژه ها = موج برشی
تعداد مقالات: 5

1 برآورد فاکتور کیفیت امواج برشی با استفاده از لرزه‌نگاشت‌های زمین‌لرزه فیروز‌آباد ‌ـ‌کجور
وحید ریاحی کجور*؛ نرگس افسری؛ فتانه تقی زاده فرهمند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (271.71 K)

2 برگردان سرعت گروه امواج ریلی به ساختار سرعت موج برشی برای منطقه شمال غرب ایران
رضا داودیان*؛ متقی، خلیل زلزله؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ رحیمی، حبیب زلزله؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (613.52 K)

3 مدل های سرعت موج برشی ناحیه جنوب غرب تهران براساس مطاله نوفه
غلام جوان دلویی*؛ رامین موقری؛ سدیدخوی، احمد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (824.73 K)

4 تخمین ضرایب الاستیک با استفاده از نگار موج برشی دوقطبی برای یکی از میادین نفتی جنوب ایران
ذاکر محمدی اصل*؛ احمد ادیب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (415.23 K)

5 کاربرد نسبت Vp/Vs در سرشت نمایی مخزن با استفاده از تخمین سرعت موج برشی و آنالیز چندنشانگری
مسعود سراج امانی*؛ رامین نیک روز؛ علی کدخدائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.96 K)