نویسنده = بهروز اسکویی
تعداد مقالات: 15

1 تعیین لبه داده‌های میدان پتانسیل با روش‌های بهنجار شده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2 MB)

2 بررسی اثرات توپوگرافی در برداشت‌های الکترومغناطیس هلی‌کوپتری حوزه فرکانس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (804.54 K)

3 وارون‌سازی مقید RMT با کمک GPR و بررسی یک مورد مطالعاتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

4 Applications of the Magnetic and Electromagnetic methods in Geophysical Explorations: some recent case studies
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.38 K)

5 Improving the Total Variation De-noising algorithm in GPR noise reduction
اصغر آزادی* ، صادق مقدم، علیرضا گودرزی، اسکویی، بهروز مغناطیس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (472.49 K)

6 Joint interpretation Versus joint inversion of DC resistivity and magnetometry data
رامین ورفی‌نژاد* ، اسکویی، بهروز مغناطیس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (354.18 K)

7 معکوس‌سازی شبه‌سه‌بعدی داده‌های الکترومغناطیس هلی‌کوپتری حوزه فرکانس با منظم‌سازی سه‌بعدی
حسینعلی قاری* ، اسکویی، بهروز مغناطیس، مهرداد باستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (494.71 K)

8 بررسی اثرات خطای ارتفاع پرواز در برداشت‌های الکترومغناطیس هلی‌کوپتری حوزه‌-فرکانس
حسینعلی قاری* ، اسکویی، بهروز مغناطیس، مهرداد باستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (413.53 K)

9 Analyzing of the advantages of the MM algorithm in increasing the temporal resolution of GPR data
اصغر آزادی* ، صادق مقدم، اسکویی، بهروز مغناطیس، علیرضا گودرزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (452.47 K)

10 Comparing resistivity models from 1D, pseudo-2D and pseudo-3D Occam’s inversion of FHEM data
حسینعلی قاری* ، اسکویی، بهروز مغناطیس، مهرداد باستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (385.17 K)

11 بررسی ومقایسه پسماند مغناطیس طبیعی وخودپذیری مغناطیسی سنگ های سازند زاگون درفشم(شمال شرق تهران)وهشتگرد (استان البرز)
سیده سولماز صدرالدینی* ، سحر سبحانی، حمیده رشید، محسن اویسی موخر، بهروز اسکویی، عاتکه اصلانی، علیرضا شیرزادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (314.17 K)

12 پردازش 2 بعدی و تصحیح جابجایی ایستا در داده‌های مگنتوتلوریک
حسین پرنیان خوی* ، بهروز اسکوئی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (464.84 K)

13 Implementation of time domain filtering in the complex wavelet framework for GPR noise attenuation
صادق مقدم* ، بهروز اسکویی مغناطیس، علیرضا گودرزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

14 مدلسازی معکوس دو بعدی داده‌های مغناطیس‌سنجی: مطالعه موردی روی داده‌های آثار باستانی پمپی
پردیس منصورشعار* ، اسکویی، بهروز مغناطیس، میثم عابدی، رامین ورفی‌نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (297.17 K)

15 آنالیز داده های مگنتوتلوریک آتشفشان دماوند
سید مسعود غیاثی* ، حبیبیان دهکردی، بنفشه الکترومغناطیس، اسکویی، بهروز مغناطیس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (969.13 K)